IGF


Tomasz Szoplik
 
prof. dr hab. Tomasz Szoplik
wolontariusz
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.38
+48 22 55 32 038
tszoplik@mimuw.edu.pl

Wykształcenie

 • 1998 - profesor, nauki fizyczne, specjalność:fotonika, optyczne przetwarzanie informacji, optyka

Dydaktyka

 • Nieliniowe przetwarzanie obrazów
 • Seminarium Optyki Informacyjnej

Działalność redakcyjna

 • Od 2002 członek Redakcji wydawanego we Wrocławiu czasopisma Optica Applicata.
 • W latach 2006-2014 członek Rady Naukowej wydawanego w Warszawie czasopisma OptoElectronics Review (Springer).
 • W latach 2007-2012 członek Advisory Board czasopisma Metamaterials wydawanego w Helsinkach (Elsevier).
 • Od 2009 roku członek Editorial Board elektronicznego pisma Photonic Letters of Poland wydawanego przez Polskie Towarzystwo Fotoniczne.
 • W latach 2009-2013 członek Editorial Board elektronicznego pisma SPIE Reviews.

Działalność w towarzystwach naukowych

 • Od 2007 członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
 • 2006 – Fellow of the SPIE – The International Society for Optical Engineering.
 • W latach 2008-2014 reprezentant Territorial Committee Poland w International Commission for Optics.
 • W latach 2008-2011 oraz 2011-2014 Vice-President of the International Commission for Optics.
 • W latach 2008-2011 Chair of ICO Galileo Galilei Award Committee.
 • W latach 2011-2014 członek ICO Galileo Galilei Award Committee.
 • W latach 2011-2014 Chair of the Committee for Regional Development of the International Commission for Optics.
 • W latach 2011-2014 byłem członkiem komitetu ICO nagrody IUPAP Young Scientist Prize in Optics.
 • W latach 2015-2017 Member of the Sang Soo Lee Award Committee at the Optical Society of America.

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Recenzje profesorskie

Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie