IGFRozprawa Doktorska

Otrzymywanie i charakteryzacja objętościowych nanokompozytów plazmonicznych uzyskiwanych metodą kierunkowego zestalania

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Gajc

Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej

2015


Cofnij