IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o stanowisko profesora zwyczajnego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2012


Cofnij