IGFRozprawa Doktorska

Cyfrowo-optoelektroniczne procesory oparte na tyrystorach optycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Ryszard Buczyński

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

1999


Cofnij