IGFRozprawa Doktorska

Metaliczno-dielektryczne nanostruktury do kształtowania frontu fali elektromagnetycznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Stefaniuk

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij