IGFRozprawa Doktorska

Pattern Recognition in Phase Endoced Using Optical Correlation

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Styczyński

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

1996


Cofnij