IGFPolityka prywatności

Poniższe zasady polityki prywatności dotyczą przetwarzania danych osobowych przez IGF. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby zrozumieć zasady korzystania ze strony internetowej IGF. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na Politykę Prywatności IGF.

Jakie dane osobowe gromadzi IGF? Można wchodzić na stronę IGF bez konieczności identyfikacji tożsamości w momencie logowania się lub ujawniania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Dane osobowe wprowadzane w momencie logowania się na stronę IGF nie są sprzedawane, nie są obiektem handlu i nie są przekazywane dalej.

Ogólne informacje dotyczące użytkowania. IGF otrzymuje i przechowuje pewien rodzaj informacji za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, np. IGF przechowuje pliki dziennika aktywności internetowej, takie jak liczba żądanych stron, czas spędzony na stronie czy rezultaty wyników wyszukiwania. IGF wyodrębnia i gromadzi informacje z tych plików w celu oceny i poprawy efektywności strony internetowej oraz działania serwisu. IGF nie łączy tych ogólnych informacji dotyczących użytkowania z innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.

Co jakiś czas IGF może udostępniać informacje zewnętrznym audytorom, konsultantom i innym podmiotom wynajętym przez Uniwersytet Warszawski w celu zapewnienia zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, wyd. Sejm RP). IGF informuje te podmioty o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuje je do wykorzystywania danych wyłącznie w uprawnionym celu zgodnym z niniejszą Polityką Prywatności IGF.

Pliki cookie. Niektóre części strony internetowej IGF mogą używać plików cookie w celu poprawy interakcji użytkownika ze stroną lub w celu poprawy serwisu strony. IGF nie używa plików cookie do śledzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one używane w połączeniu z usługą, która wymaga śledzenia sesji lub działań, a użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę.

Logowanie na stronę IGF. IGF prosi o informacje w trakcie logowanie się na stronę internetową IGF. Żeby się zalogować użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe. IGF może wykorzystać te informacje i może je udostępnić np. organizatorom wydarzeń typu seminaria, wykłady otwarte, zajęcia on-line, wyłącznie w sposób opisany w procesie logowania. W celu skorygowania podanych informacji należy skontaktować się z administratorem strony.

Ochrona danych. IGF chroni wszystkie dane osobowe przed utratą, nieupoważnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją i nieodpowiednim wykorzystaniem za pomocą technicznych, administracyjnych i fizycznych zabezpieczeń. Żaden system komputerowy ani żadna informacja nie jest całkowicie zabezpieczona przed każdym możliwym zagrożeniem, ale IGF dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych przed przewidywalnymi zagrożeniami.

Fora publiczne i listy mailingowe. IGF prowadzi publiczną listę e-mailową dostępną dla zainteresowanych osób. Jest ona wykorzystywana do subskrypcji do forów, grup mailingowych itp.; użytkownicy mogą zapisywać się i wypisywać z tych obszarów w dowolnym czasie. W celu skorygowania podanych informacji należy skontaktować się z administratorem strony.

Należy pamiętać, że wszelkie przekazywane informacje są dostępne dla wszystkich osób mających dostęp do wybranego obszaru (forum, grupy mailingowej etc.). Wypisanie się z obszaru nie spowoduje usunięcia z archiwum imion, nazwisk, adresów e-mail ani wszelkich innych przekazywanych wcześniej informacji.

Wymogi prawne. IGF może ujawnić informacje w odpowiedzi na procesy prawne, takie jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu.

Bezpieczeństwo osób niepełnoletnich. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w Internecie osoby niepełnoletnie powinny skonsultować się z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Strony internetowe innych podmiotów. IGF nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych stron internetowych nie należących do IGF, do których strona internetowa IGF może zawierać odnośniki.

 

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności IGF prosimy o kontakt pod poniższym adresem:

 

INSTYTUT GEOFIZYKI

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
sekretariat.IGF@fuw.edu.pl  

Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail.


Data zmiany strony 25 lutego 2022 15:46