IGFRozprawa Doktorska

Metoda admitancyjna fal płaskich i jej zastosowanie w modelowaniu laserów półprzewodnikowych oraz planarnych struktur kryształów fotonicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Dems

Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

2007


Cofnij