IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum


13 czerwca 2024

Long-term variability of MERRA-2 radiation budget over Poland in Central Europe

Markowicz, K.M., Okrasa I., Chiliński M.T., Makuch P., Nurowska K., Posyniak M., Rozwadowska A., Sobolewski P. & Zawadzka-Mańko O.

11 czerwca 2024

Praca w sekretariacie Instytutu Geofizyki

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1 rok (zastępstwo).

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


20 czerwca 2024 13:00, ul. Pasteura 5, sala B0.14

Seminarium Zakładu Fotoniki

Dwu- i trójwymiarowe przestrajalne mikrostruktury światłowodowe

dr inż. Sławomir Ertman

Zakład Optyki i Fotoniki, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

21 czerwca 2024 13:15, on-line

Seminarium fizyki litosfery i planetologii

Wyznaczanie mas komet długo-okresowych w oparciu o efekty niegrawitacyjne w ich ruchu orbitalnym

dr Sławomira Szutowicz

CBK PAN