IGFPraca licencjacka

Wytwarzanie wiązek z polaryzacją radialną i azymutalną

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Kuba Drągowski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2013

Niniejsza praca licencjacka jest poświęcona zagadnieniu otrzymywania wiązek świetlnych o polaryzacji radialnej i azymutalnej za pomocą gotowego urządzenia ciekłokrystalicznego. W teoretycznej części pracy została opisana zasada propagacji fal elektromagnetycznych, mody polaryzacji oraz stany polaryzacji światła. W części doświadczalnej opisano budowę i zasadę działania układu doświadczalnego z urządzeniem ciekłokrystalicznym. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wiązek świetlnych oraz omówiono zastosowanie wiązek o polaryzacji radialnej i azymutalnej w plazmonicznych urządzeniach o symetrii osiowej w celu poprawy zdolności rozdzielczej.


Cofnij