IGFRozprawa Doktorska

Depolaryzacja światła o częściowej koherencji czasowej w ośrodkach ciekłokrystalicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Daniel Budaszewski

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2009


Cofnij