IGFESOOiO

Kierunek: Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (ESOOiO)
Studia I stopnia

Opiekun: dr hab. Jacek Pniewski

Program kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest skonstruowany zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, według którego kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich i jest odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia.

Studenci kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii o profilu praktycznym zdobędą wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych oraz umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

Absolwenci kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych.

 

Strona domowa ESOOiO