IGFRozprawa Doktorska

Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych zawierających cienkie warstwy oraz nanosłupki tlenku cynku

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Rafał Pietruszka

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

2016


Cofnij