IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Jerzy K. Nowak

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2000


Cofnij