IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystapienie o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Bronisław Pura, prof. PW

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

2008


Cofnij