IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Andrzej Domański

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

2012


Cofnij