IGFPraca magisterska

Wskaźniki roślinności – sposób oceny rozwoju roślinności na podstawie zdjęć satelitarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Patryk Prawdzic-Kornacki

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2001


Cofnij