IGFPraca magisterska

Kompresja informacji o obrazie metodą rozkładu pasmowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jacek Pniewski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1997


Cofnij