IGFPraca magisterska

Klasyfikacja nadzorowana lasów na zdjęciach satelitarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Przybyszewska

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1998


Cofnij