IGFPraca magisterska

Zastosowanie metody przyrostów skończonych (FDTD) do modelowania światłowodu fotonicznego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Władysław Saj

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki

2003


Cofnij