IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Tomasz Kozacki

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

2019


Cofnij