IGFRozprawa Doktorska

Algorytmy rozpoznawania obrazów przeznaczone dla koherentnych korelatorów optycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Rafał Kotyński

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2000


Cofnij