IGFRozprawa Doktorska

Programmable Optoelectronic Morphological Processor

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Gędziorowski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1997


Cofnij