IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Procedura awansowa na stanowisko profesora uczelni

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Rafał Kotyński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2018


Cofnij