IGFRozprawy habilitacyjne

Reorientacyjna i kaskadowa nieliniowość optyczna w światłowodach

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mirosław Karpierz

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2000


Cofnij