IGFRozprawa Doktorska

Światłowody dwójłomne do badania odkształceń dynamicznych w materiałach kompozytowych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Bieda

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2017


Cofnij