IGFRozprawa Doktorska

Adaptacyjna metoda analizy obrazów prążkowych pozyskiwanych w optycznych systemach pomiarowych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Cezary E. Kosiński

Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki

1999


Cofnij