IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Wacław Urbańczyk

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2002


Cofnij