IGFPraca magisterska

Wizualizacja obiektów fazowych z wykorzystaniem filtrów Foucault, Hoffmana i pierwiastkowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Sławomir Nowicki

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2003


Cofnij