IGFRozprawa Doktorska

Charakterystyka mineralogiczno-petrologiczna i strukturalna obszaru Noctis Labyrinthus (zachodnia część Valles Marineris, Mars) w świetle danych misji marsjańskich

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Joanna Gurgurewicz

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

2008


Cofnij