IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Maciej Rafałowski

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

2005


Cofnij