IGFRozprawa Doktorska

Przetwarzanie obrazów z zastosowaniem transformacji Radona-Fouriera: redukcja liczby jej przekrojów a efektywność ekstrakcji cech i klasyfikacji obiektów

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jacek Galas

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

1992


Cofnij