IGFRozprawa Doktorska

Badanie nieliniowych właściwości optycznych nanostruktur plazmonicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Radosław Kołkowski

Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny i University of Paris-Saclay

2016


Cofnij