IGFRozprawa Doktorska

Analiza turbulencji powstających za osłoną samolotowego ultraszybkiego termometru chmurowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Bogdan Rosa

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2005


Cofnij