IGFRozprawa Doktorska

Propagacja światła w falowodowych strukturach ciekłokrystalicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Nasiłowski

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2000


Cofnij