IGFPOPULARYZACJA


Popularyzujemy naukę w zakresie tematyki realizowanej przez nasze grupy badawcze. Co roku bierzemy udział w Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym, Dniach Otwartych Kampusu Ochota, prowadząc warsztaty terenowe i zajęcia praktyczne w naszych laboratoriach oraz wygłaszając wykłady popularnonaukowe.

Jesteśmy aktywni w szkołach, gdzie wygłaszamy wykłady oraz uczestniczmy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym GLOBE. W ramach tego projektu prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, realizujących badania z zakresu meteorologii i klimatologii oraz współorganizujemy zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży z ramach tzw. GLOBE GAMES.

Pracownicy Instytutu są zaangażowani w prowadzenie portalu Nauka o klimacie, gdzie publikowane są informacje na temat stanu wiedzy dotyczącej zmian klimatu.

DZIAŁANIA