IGFPraca magisterska

Propagacja spolaryzowanego promieniowania widzialnego w tkance biologicznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Stefan Sitarek

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2002


Cofnij