IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie i wizualizacja rozkładu pól skalarnych na podstawie izolinii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jacek Pniewski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2003


Cofnij