IGFPraca magisterska

Modelowanie binaryzacji obrazów za pomocą macierzy fotonicznych elementów progujących

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Arkadiusz Sagan

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2001


Cofnij