IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Procedura awansowa na stanowisko profesora uczelni

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Henryk Kasprzak

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

1999


Cofnij