IGFRozprawa Doktorska

Polaryzujące i spektralne właściwości reliefowych siatek dyfrakcyjnych i hologramów

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mariusz Szyjer

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki (wykonująca), Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2002


Cofnij