IGFPraca magisterska

Analiza procesów bielenia hologramów płaskich

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Leszek Sirko

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1980


Cofnij