IGFRozprawa Doktorska

Mikroskopia holograficzna z modulacją frontu falowego do wyznaczania geometrii powierzchni elementów mikrooptyki

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Mikuła-Zdańkowska

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

2021


Cofnij