IGFRozprawa Doktorska

Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Sadecka

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

2016


Cofnij