IGFPraca licencjacka

Rodzaje złudzeń optycznych i mechanizmy rządzące ich powstawaniem

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Gólczyńska

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2018

Złudzenia dzielimy na dwie główne grupy: złudzenia optyczne i wzrokowe. Pierwsze z nich można
opisać i wyjaśnić za pomocą praw fizyki. Należą do nich miraże, które obserwujemy,
np. na pustyniach. Za przyczynę powstawania drugiej grupy złudzeń, uważa się niedoskonałość
systemu percepcyjnego. Umożliwia on nam lepsze postrzeganie w stabilnych warunkach
i typowych sytuacjach. Natomiast zastosowanie odpowiedniego kontrastu, cieni, czy kolorów może
prowadzić do błędnej interpretacji bodźców zewnętrznych i tworzenia iluzji. Duży wpływ na sposób
postrzegania przez nas złudzeń, mają także wcześniejsze doświadczenia oraz środowisko w jakim
żyjemy.


Cofnij