IGFPraca magisterska

Identyfikacja linii papilarnych po logarytmicznej obróbce wstępnej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dariusz Brzęczkowski

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2003


Cofnij