IGFRozprawy habilitacyjne

Zjawiska piezooptyczne i elastooptyczne w fotonicznych kompozytach fotopolimerowych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Lesiak

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2015


Cofnij