IGFPraca licencjacka

Wskaźniki roślinności na podstawie zdjęć o rozdzielczości przestrzennej 30x30 i 1x1 metrów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Szymon Chrząstowski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki

2004


Cofnij