IGF


Tomasz Szoplik
 
prof. dr hab. Tomasz Szoplik
volunteer
Institute of Geophysics
Information Optics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.38
+48 22 55 32 038
tszoplik@mimuw.edu.pl

Education

 • 1998 - profesor, nauki fizyczne, specjalność:fotonika, optyczne przetwarzanie informacji, optyka

Didactics

 • Nieliniowe przetwarzanie obrazów
 • Seminarium Optyki Informacyjnej

Editorial activities

 • Od 2002 członek Redakcji wydawanego we Wrocławiu czasopisma Optica Applicata.
 • W latach 2006-2014 członek Rady Naukowej wydawanego w Warszawie czasopisma OptoElectronics Review (Springer).
 • W latach 2007-2012 członek Advisory Board czasopisma Metamaterials wydawanego w Helsinkach (Elsevier).
 • Od 2009 roku członek Editorial Board elektronicznego pisma Photonic Letters of Poland wydawanego przez Polskie Towarzystwo Fotoniczne.
 • W latach 2009-2013 członek Editorial Board elektronicznego pisma SPIE Reviews.

Activities in scientific societies

 • Od 2007 członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
 • 2006 – Fellow of the SPIE – The International Society for Optical Engineering.
 • W latach 2008-2014 reprezentant Territorial Committee Poland w International Commission for Optics.
 • W latach 2008-2011 oraz 2011-2014 Vice-President of the International Commission for Optics.
 • W latach 2008-2011 Chair of ICO Galileo Galilei Award Committee.
 • W latach 2011-2014 członek ICO Galileo Galilei Award Committee.
 • W latach 2011-2014 Chair of the Committee for Regional Development of the International Commission for Optics.
 • W latach 2011-2014 byłem członkiem komitetu ICO nagrody IUPAP Young Scientist Prize in Optics.
 • W latach 2015-2017 Member of the Sang Soo Lee Award Committee at the Optical Society of America.

Research project

Research & Development Project

Research & Organizational Project

PhD

Msc

Bachelor


 • Dr hab. Tomasz Kozacki, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, 2019

 • Dr hab. Leszek Sałbut, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, 2019

 • Dr hab. Rafał Kotyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2018

 • Dr hab. Przemysław Wachulak, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 2017

 • Dr Krzysztof Kempa, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, 2016

 • Dr hab. Maciej Sypek, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 2016

 • Dr hab. Piotr Flatau, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2016

 • Prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 2013

 • Dr hab. Andrzej Domański, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 2012

 • Prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2012

 • Dr hab. Zbigniew Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2009

 • Dr hab. Bronisław Pura, prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 2008

 • Prof. dr hab. Jerzy K. Nowak, Politechnika Wrocławska , Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2007

 • Dr hab. Maciej Rafałowski, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, 2005

 • Dr hab. Wacław Urbańczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2002

 • Dr hab. Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 2002

 • Dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2000
 • Wystąpienie o tytuł profesora
  Dr hab. Jerzy K. Nowak, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2000

 • Dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 1999

Habilitation dissertations

Doctoral dissertations

Master of Science Dissartations

Bachelor thesis