IGFRozprawa Doktorska

Wpływ nanostruktury sondy metalizowanej na rozdzielczość optycznego mikroskopu skaningowego bliskiego pola

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Antosiewicz

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2009


Cofnij